>>> enter
"Å skape uten å gi det videre er like meningsløst
som å tale uten at noen hører på"

Anne Grete Preus